HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 7 KWP 1 PHA

105.600.000

0905 266 223