HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 7.92 KWP 1 PHA

118.800.000

0905 266 223