HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 2 KWP 1 PHA

36.000.000

0905 266 223