HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 10 KWP 3 PHA

137.760.000

0905 266 223