Showing all 10 results

430.000
640.000
750.000

Gói lắp đặt điện NLMT

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 10 KWP 3 PHA

137.760.000

Gói lắp đặt điện NLMT

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 2 KWP 1 PHA

36.000.000

Gói lắp đặt điện NLMT

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 6.15 KWP 1 PHA

92.250.000

Gói lắp đặt điện NLMT

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 7 KWP 1 PHA

105.600.000

Gói lắp đặt điện NLMT

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 7.92 KWP 1 PHA

118.800.000
0905 266 223